Våra Tjänster

Hemtjänst och Personlig Assistans på era villkor

Vi ställer gärna upp som din vän i vardagen.

Ledstjärnan i all vår verksamhet är att våra kunder alltid ska stå i fokus. Vårt uppdrag är inte bara att ge hemtjänst, ledsagning och avlösning, utan vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i alla de livssituationer i vilka vi medverkar och att kundens livskvalité ska tas tillvara och ständigt förbättras. Vi vill vara våra kunders partner och stöd.

  • Personlig Assistans

    Sagac I Stockholm AB har fått uppdraget att bedriva personlig assistans enligt LSS. Vi kan erbjuda personer med funktionsnedsättning service, råd och stöd genom hela processen från ansökan till val av assistenter. Vi arbetar hårt och ser till att du…

    More