Våra Tjänster

Hemtjänst och Personlig Assistans på era villkor

Hemtjänst

Vi erbjuder en helhetslösning inom hemtjänsten som omfattar allt från vård och omsorg, ledsagning, avlösning och måltidsservice till städning, tvätt samt kvälls- och nattjänster. Innan vi påbörjar ett uppdrag bokar vi ett hembesök med kunden för att gå igenom kundens behov och önskemål. Allt vi kommer överens om dokumenteras i en
genomförandeplan som ligger till grund för våra medarbetares arbete hos kunden, så att omsorgen uppfyller kundens behöv och önskningar. Kunden får en kontaktman som är den medarbetare som i första hand ansvarar för våra insatser.

Våra trevliga och kompetenta medarbetare ger våra kunder den omsorg som kunden önskar och har behov av, på kundens eget språk och kundens egna villkor. Förutom svenska erbjuder vi hemstjänst på bosniska, kroatiska, serbiska och arabiska. Den mat som våra medarbetare tillreder är kulturellt anpassad. Kunden har själv möjlighet att välja hur hans eller hennes måltider ska se ut.