Våra Tjänster

Hemtjänst och Personlig Assistans på era villkor

Avlösning

Med avlösning innebär det att ni som anhöriga till en person med funktionsnedsättning får avlastning regelbundet, ett par timmar i månaden eller vid speciella tillfällen.
Detta ger er möjlighet för att få tid för att koppla av eller göra andra aktiviteter.
Avlösare går att erbjuda vid akuta behov men även som en regelbunden insats. Avlösaren åker hem till vårdtagaren och tar över omsorgen för personen under en viss tid.
Det finns möjlighet för avgiftsfri avlösning via er kommun. Exempelvis erbjuder Stockholms Stad avgiftsfri avlösning upp till 16 timmar per månad.