Personlig Assistans

Du får leva och bestämma över ditt liv som alla andra

Sagac I Stockholm AB har fått uppdraget att bedriva personlig assistans enligt LSS. Vi kan erbjuda personer med funktionsnedsättning service, råd och stöd genom hela processen från ansökan till val av assistenter. Vi arbetar hårt och ser till att du får assistans som utformas enligt dina behov och önskemål. Du kan läsa mer om hur ansöker du om personlig assistans här.