Om Oss

Vår dörr står alltid öppen och vi bjuder gärna på kaffe medan vi svarar på era frågor.

SAGAC i Stockholm AB är ett vårdbolag som bildades 2009. Vår ursprungliga verksamhet avsåg sjukvård. Denna verksamhet utgör fortfarande en viktig verksamhetsgren som leds av en läkare med specialistkompetens inom allmän medicin och en tjugo års erfarenhet inom medicin.
För fyra år tillbaka utökade vi vår verksamhet till att även avse hemtjänst, ledsagning,avlösning samt personlig assistans. Vårt mål var ganska enkelt: Att skapa lycka och glädje hos våra kunder och göra vårt bästa att motverka lidande. Tack vare det hårda arbetet och personalens engagemang har verksamheten ständigt fått höga betyg från våra kunder och deras anhöriga..

Vi är en mångkulturell verksamhet som har stora möjligheter att tillgodose kundens språkliga behov. Varje människa är unik och har rätt att bibehålla sina vanor och önskemål även om hälsan sviktar. Därför ser vi till att varje kund får en anpassad omvårdnad efter just sina behov. I vårt arbete har vi dagligen kontakt med kunder med olika bakgrund, språk, seder och vanor.
Vi väljer med stor omsorg den personal som ska utföra varje enskilt uppdrag, så att våra kunder ska kunna ha kontakt med personal som talar deras språk och som kan utföra arbetsuppgifter på det sätt som passar den enskilde kunden bäst. Tack vare våra anställdas kunskaper, erfarenhet och färdigheter kan vi framgångsrikt utföra även de mest krävande uppdragen inom verksamhetsgrenen hemtjänst, ledsagning och avlösning.
Vi tror på god service och kvalité därför är vi tillgängliga för våra kunder och deras anhöriga dygnet runt!

Hur arbetar vi?

Vi tycker att våra kunder har mycket att bidra med. Vi uppfattar inte att vi ger stöd och service till dig  utan med  dig . Att arbeta tillsammans har många fördelar : servicen utförs enligt dina önskemål och hur du själv ser på din situation. Vi vill inte ge dig hjälp och service som berövar dig av din självbestämmande och handlingsfrihet . Vi vet hur viktig din oberoende är till dig. Våra insatser hos dig utformas på ett sätt där  du som kund kan bibehålla din oberoende till största möjliga mån. En partnerskap där alla bidrar med sin kunskap och resurser leder till bästa resultat och det är en god vård och omsorg av hög kvalitet.

Vill ni veta mer om oss är ni välkomna att kontakta oss för ett möte. Vår dörr står alltid öppen och vi bjuder gärna på kaffe medan vi svarar på era frågor.