I Focus

Nyheter och intressant information

Erbjuder ni avlösning och kostar det?

Avlösare går att erbjuda vid akuta behov men även som en regelbunden insats. Avlösaren åker hem till vårdtagaren och tar över omsorgen för personen under en viss tid.
Det finns möjlighet för avgiftsfri avlösning via er kommun. Exempelvis erbjuder Stockholms Stad avgiftsfri avlösning upp till 16 timmar per månad.