I Focus

Nyheter och intressant information

Förbud mot anhöriganställning

Det blev förbjudet  med anhöriganställningar  i Stockholms stad fr.o.m 1 januari 2016 . Många av våra kunder som har en anhörig vårdare  kommer inte längre  kunna få vård  av sin närstående.