Slide background

Delaktighet

Slide background

Välbefinnande

Slide background

Trygghet

Välkommen till SAGAC i Stockholm AB !

Solna-Gasell2015b
Hbtq-Gasell2016b

Vi ställer gärna upp som din vän i vardagen. Ledstjärnan i all vår verksamhet är att våra kunder alltid ska stå i fokus. Vårt uppdrag är inte bara att ge hemtjänst, ledsagning och avlösning, utan vi vill att våra kunder ska känna sig trygga.

iStock_000016532399Large